BAŞARISIZ OMURGA CERRAHİSİ

spinal broken hardware

Başarısız omurga ameliyatı sendromu nedir?

Başarısız omurga ameliyatı sendromu, omurga cerrahisinin hastaya beklenen faydayı sağlamadığı bir durumdur. Birkaç başarısız omurga cerrahisi sendromu senaryosu vardır;

Ameliyat hiç bir rahatlama sağlamadı ve hastanın şikayetleri ameliyattan önceki gibi devam etti.

İlk başta iyileşme dönemi oldu, ardından şikayetleri geri döndü.

Ameliyattan sonra şikayetler kötüleşti.

Başarısız omurga ameliyatı sendromuna yol açan sebepler nelerdir?

Başarısız omurga ameliyatı sendromuna neden olan birçok farklı neden vardır.

Yanlış tanı

Hastanın durumu fıtık hastalığına bağlı olmayabilir. Örneğin piriformis sendromu, kalça seviyesinde siyatik sinirin sıkışması ile  oluşmaktadır. Bu sendromun semptomları ağrı, uyuşma ve bacakta güçsüzlüktür ve bel fıtığının bulgularına çok benzer.

Sciatic nerve compression by piriformis muscle

Bu nedenle, yanlış teşhis gereksiz bel ameliyatına yol açabilir ve tabi ki hastanın durumunu iyileştirmeyecektir. Sıklıkla dejeneratif lomber hastalık olarak yanlış teşhis edilen diğer bir yaygın durum sakro-ileittir. Bu durum, sakrum ve ileum arasındaki eklemin dejeneratif veya otoimmün enflamasyonundan (iltihap) kaynaklanmaktadır. Belin alt kısmında ağrıya neden olur ve sıklıkla tanısı atlanır veya dejeneratif lomber hastalık olarak yanlış teşhis edilir.

Sacroileitis

Yanlış tanı sadece bel fıtıkları için geçerli değil, boyunda da konulabilir. Örneğin torasik outlet sendromu boyun fıtığına çok benzer bulgular verir ve tanısal hatalar oluşabilir. Bu hastalar boyun fıtığından ameliyat olunca doğal olarak şikayetleri geçmez. 

Hastanın semptomları ameliyattan sonra hiç değişmediyse, gerçek nedenin belirlenmediğine dair güçlü bir gösterge vardır.

Bel fıtığı ameliyatından sonra şikayetlerin tekrarlanması

Diskektomi, sinir sıkışmasının tedavisinde çok etkili bir yöntemdir. Bu işlem sinir kökünü sıkıştıran parçanın çıkarılmasını içerir. Cerrah ameliyat sırasında tekrar fıtıklaşmayı engellemek için disk eklemi boşaltır. Lakin hiç bir zaman tam boşaltılma yapılamaz. Bu nedenle, kalan bozuk nukleus yeniden fıtıklaşabilir ve semptomlara neden olabilir. Genelde ameliyattan sonra rahatlama dönemine ''bal ayı'' denir. Bel fıtığı ameliyatından sonra semptomlar yaklaşık %8'i oranında nüks   (tekrar) eder . 

Diğer bir yaygın senaryo, lomber diskektomi ameliyatını takiben kalıcı bel ağrısıdır. Bu bulgunun nedeni, fıtıktan sorumlu bozuk eklemden kaynaklanmaktadır. Cerrah, sinir kökü sıkışmasını ortadan kaldırır, ancak disk dejenerasyonunu tedavi edemez. Dolayısıyla bel fıtığı ameliyatı, hastalıklı eklemden kaynaklanan bel ağrısında rahatlama sağlayamaz. Hastalar bu önemli gerçeğin farkında olmalı. Ameliyattan önce hastaları uygun şekilde bilgilendirmeme, hasta memnuniyetsizliğine neden olabilir.

Post-laminektomi sendromu

Tarihsel olarak başarısız omurga ameliyatı sendromu ilk yıllarda post-laminektomi sendromu olarak adlandırılmış. Bu nedenle bu iki kavram bazen aynı manada kullanırlır. Ancak son yıllarda post-laminektomi sendromu artık birçok başarısızlık formundan biri olarak kabul edilmektedir. Laminektomi, spinal stenoz için yaygın olarak uygulanan bir ameliyat türüdür. Laminektomi ayrıca tümör, syrigomyeli, vasküler ve konjenital malformasyonlar için omuriliğe cerrahi olarak erişmek için sık kullanılır. Omurganın tüm seviyelerinde yapılabilir, ancak boyun ve bel kısımlar en sık işlem gören yerlerdir. Genellikle omurga darlığı tedavisinde yaygın kullanımaktadır. Cerrah, omurga kanalını genişletmek için laminayı (vertebral kemiklerin arka kısımları) çıkarır. Laminanaları bir arada tutan bağlar da çıkarılır. Bu bağlar aşırı öne eğilmeyi önler. Laminektomi, omurilik ve sinirlerden gelen baskıyı gidermede çok etkilidir, ancak birkaç sorunlar oluşturabilir. Laminektomi sonrası omurganın arka desteğini zayıflar. Bu nedenle laminektomi sonrası kifoz (omurgayı öne doğru eğilmesi) gelişmesi yaygın bir durumdur. Çıkarılan laminalanın sayısı arttıkça kifoz olasılığı da artar. Bu şekil bozukluğu, omurga yükünü öne kaydırır ve pozitif sagital dengeye neden olur. Zamanla daha da ilerleyebilir ve önemli deformitelere neden olabilir. Ayrıca, darlığı oluşturan hastalık - disk dejenerasyonu, laminektomiden etkilenmez. Darlık, gelişmeye devam edebilir ve omurilik seviyesinde sinirlerin tekrardan sıkışmasına neden olabilir. 

Omurgada füzyon gelişmemesi

Spinal füzyon sonrası başarısız omurga ameliyatı sendromunun çok yaygın nedeni kemik kaynamasının gelişmemesidir. Füzyon hakkında pek çok yanlış bilgi var ve bu makale bu konular ele alınmıştır.

Füzyon ve enstrümantasyon çok yaygın olarak karıştırılır ve yanlış olarak birbirinin yerine kullanılan kavramlardır.

Enstrümantasyon - cerrah tarafından gerçekleştirilen bir işlmedir. Cerrah, omurganın bir bölümünü sabitlemek için kafesleri, vidaları, kemik greftlerini yerleştirir. Bu ameliyatın amacı, ameliyattan bir süre sonra füzyon elde etmektir.

Füzyon, cerrahi yöntem ile sabitlenmiş kemiklerin kaynamasına denir. Kırık sonrası kemik iyileşmesi füzyonun bir örneğidir. Ameliyattan sonra füzyon gerçekleşmelidir. Lomber enstrümantasyondan sonra füzyon için normal süre yaklaşık 6-12 aydır. Füzyon düzgün bir şekilde gelişemezse, duruma "başarısız füzyon", "kaynamama", "yalancı füzyon" veya "yalancı artroz" denir

Birleşmemenin iki olası sonucu vardır - enstruman arızası veya kemik gevşemesi. Omurga hareketli bir yapıdır ve günlük aktiviteler sırasında çok hareket eder. Füzyon, enstrümantasyon düzeyinde gelişemezse, bu segment biraz hareketli kalır. Bu bölümün hareketi enstumantasyon ile sınırlıdır. Bu durumda omurga tam anlamıyla sert enstrumantasyona karşı savaşıyor. Bu çatışmanın iki olası sonucu vardır - enstrumantasyon arızası veya kemik gevşemesi.

Enstrumantasyon arızası. Herhangi bir metalin yorulma ömrü vardır, yani bükülebileceği birçok kez vardır. Omurga hareketleri metal enstrumantasyonu yorar ve kırılmaya neden olur. Aşağıdaki resim, lomber bölgeye enstruman yerleştirilen bir hastaya aittir. Zaman içinde füzyon gelişmemiş ve vidalardan biri kemiğin içinde kırılmış. Cerrah kırık enstrumantasyonu çıkarmış lakin kemiğin içinde takılı kalmış vida parçasını çıkaramamış.

Broken spinal screw left after surgery

Kemik gevşemesi. Bu senaryoda vücudun hareketleri, vidaların etrafında kemik kaybına neden olur. Tipik olarak, bu durum en iyi BT ile değerlendirilir. Vidalarının etrafındaki kemik kaybı, BTde tipik "hale" görüntüsü oluşturur. Vidaların etrafındaki kemik kaybı ile tüm donanım gevşer ve hatta omurga kemiğinden dışarı çıkabilir.

spinal hardware loosening and pulled out of the bone

Komşu seviye dejenerasyonu

Bu duruma sıklıkla füzyon ameliyatından sorna rastlanır. Füzyon omurganın bir bölümünü dondurduğundan, hemen komşuluğundaki eklemlerin hareketi telafi etmesi gerekir. Sonuç olarak, komşu ekleme daha fazla yüklenir ve daha hızlı yıpranma oluşur. Bu senaryoda hasta füzyon cerrahisinden sonra iyileşir ve hatta tamamen ağrısız hale gelebilir. Ancak birkaç yıl sonra, komşu eklemlerin bozulması sempomların tekrarlamasına neden olabilir. Komşu seviye dejenerasyonu önlemek için genellikle füzyonsuz teknikler kullanılır. Omurga fizyolojisini korumak için hareket koruması çok önemlidir. Füzyon yerine yapay disk protezinin kullanılması, komşu seviyede dejenerasyonu ve tekrarlayan cerrahi olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Komşu seviye bozukluğun ana şikayeti omurga ağrısıdır. Sinir sıkışması varsa bacak veya kol ağrısı da eşlik edebilir. Ağrı, fiziksel aktivite ile daha da kötüleşir. Bazen hastalar sırtlarına yerleştirilen enstrumanı "hissedebilirler"

a man with low back pain, lumbar spine highlighted

Ağrı genellikle kroniktir ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Ağır vakalarda depresyon ve diğer psikolojik sorunlar gelişebilir. Bazı durumlarda, devam eden sinir sıkışması ile ağrı bacaktan aşağı doğru yayılır. Bacaklarda uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük de sık görülen semptomlardır. Bazen hastaların günlük aktiviteleri için yardıma ihtiyacı olabilir.

Başarısız omurga cerrahisi sendromunun tanısı nasıl konulur?

Başarısız omurga cerrahisi sendromunun teşhisi çoğu zaman oldukça zordur. Klinik muayene, başarısızlığın nerden kaynaklandığını tespit etmekte önemli bir adımdır. Hastanın ilk ameliyattan fayda görüp görmediği, "balayı" dönemi geçirmiş olması veya ameliyat sonrası semptomların kötüleşmesi, devam eden bir sorundan şüphelenmek için çok önemlidir. Direk grafiler, BT ve MRG dahil olmak üzere radyolojik incelemeler sorunu tespit etmeye yardımcı olur. Hastalar, omurga dengesinin bozulması, komşu seviye dejenerasyonu, kırık enstrumantasyon, kaynamama, fıtık tekrarlanması ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumlar genellikle görüntüleme çalışmalarında iyi tanımlanır.

Lumbar CT scan with spinal canal highlighted

Bazı durumlarda elektromiyografi (EMG) ayırıcı tanıya yardımcı olabilir. Bu tetkik özellikle radikülopatiyi tanımlamak ve onu periferik sinir sıkışmasından ayırmak için faydalıdır.

Başarısız omurga cerrahisi sendromu nasıl tedavi edilir?

Altta yatan sorunun doğru teşhisi, başarının anahtarıdır. Çoğu durumda, son derece deneyimli uzmanların sebebi bulması ve düzeltmesi gerekir.

Başarısız omurga cerrahisi sendromu için tekrar ameliyat sıklıkla yapılır. Ameliyatın türü ve süresi, altta yatan soruna bağlıdır.

En yaygın iki senaryo, tekrarlayan fıtık ve kemik kayamaması. Her iki durumda da tedavi genellikle füzyondan oluşur.

Bol, yüksek kaliteli kemik grefti ile enstrümantasyon, sağlam füzyon elde etmek için önemli bir adımdır. Bununla birlikte, revizyon cerrahisi teknik olarak daha zordur. Omurga ve sinirlerin çevresinde oluşan doku, cerrahi müdahaleyi önemli ölçüde engeller. Bu nedenle revizyon cerrahisinde komplikasyon oranı daha yüksektir. Dolayısıyla, bu tür ameliyatlar çok deneyimli beyin cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Etiketler

lomber disk herniasyonu, başarısız omurga cerrahisi sendromu, başarısız füzyon, post-laminektomi sendromu, servikal disk herniasyonu