HEMİFASİYAL SPAZM

Hemifasiyal spazm nedir ve nasıl gelişir?

Hemifasiyal spazm (HFS, tic-convulsif olarak da bilinir), yüzün bir yarısındaki mimik kaslarının kontrolsüz bir şekilde seğirmesidir. Yüz kasları (mimik kasları) fasiyal sinir tarafından kontrol edilmektedir. Bu sinir beyin sapından çıkıp birkaç ana dala ayrılarak yüz kaslarına gider. Fasiyal sinir yalnızca motor sinirdir, yani yalnızca kaslara ayrılmış lifler içerir. Bu sinir, kaşları, göz kapaklarını, ağız, dudakları  ve boyunda platisma kasına hareket ettiren komutlar iletir. Fasiyal sinirinin tahrişi, sinir içindeki anormal elektrik uyarıları tetikler ve bu da sinir lifleri boyunca yayılarak ve kaslara aktarılır. Kas anormal bir sinyal aldığında kasılır ve gözle görülür seğirmeye oluşur. Seğirme genellikle ağrılı değildir, ancak kafa karıştırıcı olabilir ve normal yüz ifadesini engelleyebilir. Genellikle, bu hastalık hasta için utanç verici bir duruma neden olur. Bazen küçük derecede yüz felci de vardır.

Hemifasiyal spasm

Hemifasiyal spazmın nedenleri nelerdir?

Hemifasiyal spazm (HFS), bir tümör, kan damarı veya sinire baskı yapan bir kist tarafından fasiyal sinirde meydana gelen hasar nedeniyle tetiklenebilir. En sık neden, fasiyal sinirin beyin sapında ön alt serebellar arter (AICA) tarafından sıkıştırılmasıdır. Bu duruma genellikle nöro-vasküler konflikt denir. Basınç, sinirin tahriş olmasına neden olarak sinir liflerinin ateşlemesine neden olur. Normal sinyallerin aksine, bu dürtüler tüm liflerde gelişir ve böylece tüm yüz kaslarına yayılır ve kasılır. Bu durum, şiddetli yüz ağrısına neden olan trigeminal nevraljiye (TN) benzer. Hem hemifasiyal spazm (HFS) hem de trigeminal nevraljiye (TN), genellikle bir damar sıkışması sonucudur, ancak aradaki fark yüzün duyu siniri veya motor sinirinin etkilenmesidir.

Hemifasiyal spazm (HFS) teşhisi nasıl yapılır?

Hemifasiyal spazm teşhisi basittir. Yüzün yarısında spontan, konuşma, gülme veya duygusal durumlar ile tetiklenen düzensiz, kontrolsüz kasılmalar vardır. Görünüş o kadar tipiktir ki, tanı koymak için başka hiçbir yönteme gerek yoktur. Bununla birlikte, görüntüleme çalışmaları sıklıkla sıkıştırmanın altında yatan nedeni teşhis etmek için istenir. Yukarıda bahsedildiği gibi, hemifasiyal spazmın en sık nedeni ön alt serebellar arterdir. Bu arterin fasiyal sinir ile teması genellikle standart MRG'de görünmediğinden özel çalışmalar istenebilir. Beyin sapından fasiyal sinir düzeyinde alınan ince kesitli MRG, genellikle nörovasküler çatışmayı güzel bir şekilde gösterir.

Fiziksel muayene, spazmın kendisi dışında genellikle önemsizdir. Bununla birlikte, nadir durumlarda, yüz siniri aşırı derecede sıkışabilir ve bu da yüz felci ile sonuçlanabilir. Bu, hekimler için tanısal zorluk yaratabilir.

Hemifasiyal spazm nasıl tedavi edilir?

Halen hemifasiyal spazm için tıbbi tedavi mevcut değildir. Seri Botoks enjeksiyonu veya ameliyatla tedavi edilir.

Botoks enjeksiyonları hemifasiyal spazmı olan hastalara nasıl yardımcı olur?

Botoks Clostridium botulinum'dan gelen toksin içerir. Bu toksin bir sinir lifinden kasa sinyal aktarımını engeller. Bu nedenle, tam anlamıyla kas felcine neden olur ve kasılmaları azaltır. Bununla birlikte, Botox hastalığın kendisini tedavi etmez, bunun yerine bulguları azaltır. Ayrıca, hemifasiyal spazmda Botoks kullanımıyla ilişkili birkaç sorun vardır. Etkisi 6 aydan fazla devam etmediği için için tek enjeksiyon yeterli değildir. Bu nedenle, klinik iyileşme sağlamak için tekrarlayan enjeksiyonlar gereklidir. Botoks bir miktar kalıcı yüz felci bırakır. Bu etki, tekrarlayan enjeksiyonlarda daha da belirgindir. Yüz felci, Botoks tedavisinin en istenmeyen kozmetik yan etkilerinden biridir.

Mikrovasküler dekompresyon hemifasiyal spazmda nasıl etkili olur?

Hemifasiyal spazmda kalıcı tedavi sağlayabilen tek tedavi yöntemi ameliyattır. İşlem beyin cerrahları tarafından gerçekleştirilir ve mikrovasküler dekompresyon (MVD) olarak adlandırılır. Kulak arkasındaki kesiden yapılır. Cerrah, kraniyotomi adı verilen küçük bir pencere açar ve etkilenen yüz sinirine kafatası ile beyin arasında çalışarak ulaşır.

mikrovasküler dekompresyon ameliyatı

Bu beyin minimum düzeyde rahatsız eder ve kalıcı bir hasar oluşmaz. Yüz siniri ameliyat mikroskobu altında incelenir.  Üzerine baskı yapan damar bulunur ve sinirden ayrılır. Sinir ve damar arasına onları ayrı tutmak ve önlemek için küçük bir Teflon parçası yerleştirilir.

mikrovasküler dekompresyon ameliyatı

Etiketler

hemifasiyal spazm semptomları, hemifasiyal spazm teşhisi, hemifasiyal spazm tedavisi, hemifasiyal spazm cerrahisi, hemifasiyal spazm için mikrovasküler dekompresyon